Vragenlijst taakzuiverheid

Online vragenlijst

Vragenlijst om de knelpunten van het specialisme ouderengeneeskunde rondom taakzuiverheid van de SO te inventariseren. We nodigen iedereen die actief is in de SO-functiefamilie uit om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 22 juni 2021. Open dit bericht om de link naar de vragenlijst te zien.

Zelf organiseren van een webinar

Online Online, Link volgt na aanmelding

Het maken van een webinar is een van de beste manieren om op een laagdrempelige manier kennis over te dragen en om op snelle manier in contact te komen met specialisten. Hoe organiseer je dit op een laagdrempelige manier?

Taakzuiverheid

Online Online, Link volgt na aanmelding

In dit webinar over taakzuiverheid bespreken we de eerste uitkomsten en antwoorden van de feedback op de bespreeknotitie.