Finale dialoogtafel Taakzuiverheid

Online Link volgt na aanmelding

In dit webinar over taakzuiverheid bespreken we de eerste uitkomsten van de interviews die eind augustus/begin september worden gehouden met de professionals in de SO-functiefamilie.