COVID-19: na vaccineren, hoe verder?

Online Link volgt na aanmelding

Omdat we merken dat momenteel een aantal vraagstukken rondom Covid-19 vaccinaties spelen willen we je uitnodigen voor een dialoogtafel om met experts vanuit alle zorgorganisaties kennis en ervaringen uit te wisselen. Doe je ook mee?

Gratis

Vragenlijst taakzuiverheid

Online vragenlijst

Vragenlijst om de knelpunten van het specialisme ouderengeneeskunde rondom taakzuiverheid van de SO te inventariseren. We nodigen iedereen die actief is in de SO-functiefamilie uit om de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 22 juni 2021. Open dit bericht om de link naar de vragenlijst te zien.

Taakzuiverheid

Online Link volgt na aanmelding

In dit webinar over taakzuiverheid bespreken we de eerste uitkomsten en antwoorden van de feedback op de bespreeknotitie.

Zelf organiseren van een webinar

Online Link volgt na aanmelding

Het maken van een webinar is een van de beste manieren om op een laagdrempelige manier kennis over te dragen en om op snelle manier in contact te komen met specialisten. Hoe organiseer je dit op een laagdrempelige manier?

Future Search

Online Link volgt na aanmelding

In deze workshop vullen we de belangrijkste ontwikkelingen die zijn opgehaald uit diverse interviews aan met technologische en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Van daaruit ontwikkelen we een aantal toekomstscenario's.

Perspectieven

Online Link volgt na aanmelding

We willen de specialisten ouderengeneeskunde en andere functiefamilieleden mee nemen naar het toekomstige zorglandschap. Samen ontwikkelen we hiervoor een dialoogbox aan de hand van scenario's. Hiermee kunnen zorgprofessionals ook na dit traject regelmatig het gesprek over de toekomst voeren op een gestructureerde, opbouwende en energievolle manier. Tijdens deze workshop maken we een verdiepingsslag op de eerder ontwikkelde scenario's.

Webinar introductie Hololens

Online Link volgt na aanmelding

De hololens maakt het mogelijk om via Microsoft Teams met een collega professional mee te kijken. Ervaringen worden gedeeld en je komt meer te weten over de mogelijkheden in de regio Apeldoorn-Zutphen.

Finale dialoogtafel Taakzuiverheid

Online Link volgt na aanmelding

In dit webinar over taakzuiverheid bespreken we de eerste uitkomsten van de interviews die eind augustus/begin september worden gehouden met de professionals in de SO-functiefamilie.

Workshop Dialoogbox ‘ouderenzorg van de toekomst’

Online Link volgt na aanmelding

Afgelopen maanden hebben we samen met de zorgprofessionals uit de regio Apeldoorn-Zutphen vier toekomstscenario's opgesteld. Om het gesprek over de ouderenzorg van de toekomst te faciliteren is er een dialoogbox samengesteld. Tijdens deze workshop word je getraind in het gebruik van deze dialoogbox.

Webinar dermatologie

Online Link volgt na aanmelding

Ouderen hebben vaak vele huidplekjes die zij verzameld hebben in de loop van hun leven.Wat kan jou als arts nu helpen dat je niet iets gevaarlijks over het hoofd ziet? Collega AIOS Enis had ervaring op de dermatologie en samen collega Sander van Rijswijk hebben zij een interactief onderwijsmoment ingericht waarin het belangrijkste naar voren komt over dermatologische maligniteiten in de eerste lijn.