Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van SOG2025. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Beheer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door SOG2025. Onvolkomenheden kunnen zich altijd voordoen. SOG2025 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie of het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derden en die op deze site wordt gepubliceerd. SOG2025 kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

2. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Disclaimer terecht bij SOG2025. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

3. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van SOG2025 worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van SOG2025 wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.