MOGELIJKHEDEN VOOR IMPLEMENTATIE EN VERVOLG

Het programma is afgerond en de aanbevelingen en adviezen kunnen worden geïmplementeerd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een vervolgprogramma. Het regionaal vastgestelde speerpunt Arbeidsmarkt is, gezien de urgentie, het meest voor de hand liggende aanknopingspunt voor een vervolgprogramma.

Een startnotitie Capaciteitsontwikkeling DMZ kan een eerste stap zijn. Met de proeftuin DMZ kan duurzame medische zorg in de praktijk worden gerealiseerd. De betrokkenheid van HR-adviseurs is hierbij een voorwaarde. Een proces en periode van voordoen en meedoen naar zelf doen lijkt op zijn plaats. De inrichting van een begeleidingsschil met voldoende HR-expertise en het samen opzetten van een HR-leernetwerk lijkt een passende ondersteunende infrastructuur.