Hier volgt de informatie rondom de bijeenkomst 'Zorg en Dwang' op donderdag 20 februari in Apeldoorn