NETWERK PROFESSIONALS OUDERENGENEESKUNDE

Meedoen aan dit netwerk van professionals uit de SO-familie? Meld je aan en vermenigvuldig je kennis samen met collega's uit de regio Apeldoorn - Zutphen.

DOE MEE EN MELD JE AAN

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen, neem deel aan het programma en deel en vermenigvuldig je kennis in het netwerk!

DEELNEMERS

Ontmoet de deelnemers aan dit kennisnetwerk. Weet elkaar te vinden en stimuleer elkaar tot de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van nieuwe ideeën die de ouderengeneeskunde in de regio ten goede komen! Via dit netwerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd om het delen van kennis te bevorderen. Hierbij horen we graag welke thema's jullie behandeld willen zien, of zelf actief willen behandelen.


Annette van Kerkhof

Specialist ouderengeneeskunde


Organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen

Astrid Wielink-Bonekamp

Physician Assistant


organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen

Gondy Siemelink

GZ-psycholoog


Organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen.

Jan-Kees Huibregtse-Bimmel

Verpleegkundig specialist i.o.


Organisatie: Nusantara

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen. Zelf wil ik meer leren op het gebied van de verpleegkundig specialist in de ouderenzorg en palliatieve zorg.

Jeannet Huizing-Hekert

Specialist Ouderengeneeskunde


organisatie: Carinova

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van GRZ en opleiden. Zelf ben ik benieuwd naar meer informatie op het gebied van GRZ, samenwerking eerstelijn, Wet Zorg en Dwang en wetenschappelijke bijeenkomsten.

Micha Klaas

Manager behandelcentrum


Organisatie: Marga Klompé

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van management, organisatie en verandervraagstukken. Zelf wil ik meer leren op het gebied van Taakzuiverheid, taakherschikking en toekomstperspectief Ouderengeneeskunde

Nienke Hoogstraten

Psycholoog


Organisatie: Den Bouw

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van ouderenpsychologie, ABC-methodiek bij onbegrepen gedrag en reattachbehandelingen. Zelf wil ik meer leren over alles wat er speelt op het gebied van de ouderenzorg, de laatste stand van zaken

Saskia de Poel

Basisarts - arts ouderengeneeskunde


Organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen.

Anneke Winter

Specialist Ouderengeneeskunde


organisatie: Sensire

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen en wil ik graag geïnfomeerd worden over WZD en covid

Christa van Schieveen

Specialist Ouderengeneeskunde


organisatie: Attent

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van GRZ. Zelf ben ik benieuwd naar meer informatie op het gebied van kortdurende zorg en acute zorg.

Jan Hendriks

Programmamanager SOG-AZ


Organisatie: Ascie Group

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van Visieontwikkeling, Toekomstdenken , organisatie-ontwikkeling. Zelf ben ik benieuwd naar alle thema's die samenhangen met de toekomst van de SO-functie.

Jan Marinus van der Valk

Specialist ouderengeneeskunde


Organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie. Zelf wil ik meer leren op het gebied van Wet Zorg en Dwang, consultaties, eerste lijn samenwerking.

Evert Starreveld

Specialist ouderengeneeskunde


Organisatie: Viattence

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen. Zelf wil ik meer leren op het gebied van consulten eerste lijn en psychogeratrie

Marian Danes

Psycholoog


organisatie:Sensire

Rob Hillerström

Specialist ouderengeneeskunde


Organisatie: Zorggroep Apeldoorn e.o.

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen op het gebied van WZD, PG crisis, gedrag, opleiding. Zelf ben ik benieuwd naar meer informatie op het gebied van WZD, corona, opleiding, psychogeriatrische crisis, gedragsproblemen, 1e lijn.

Yvonne Kappers

manager beleid en behandeling


Organisatie: Nusantara

In dit netwerk wil ik graag mijn expertise delen