OVER DE SOG-AZ ORGANISATIE

ORGANISATIE

Het programma SOG-AZ volgt uit "Een regionale visie voor betere zorg" en draait om de SO-functie in toekomstperspectief. Binnen het programma is een aantal actielijnen vastgesteld waar SO’s van de deelnemende organisaties regiehouders van zijn.

Door de penvoerder wordt – in samenspraak met de collegae bestuurders – richting gegeven aan de te nemen stappen op weg naar tussen- en eindresultaten. In het bestuurlijk overleg wordt rekenschap gegeven over de opbrengsten.

KERNTEAM

De programma-uitvoering wordt ondersteund door een programmakernteam. Dit team draag zorg voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het programmaplan, maar ook voor het beheer en de administratie.

  • Roy Dom, penvoerder
  • Kayla Ho, projectleider
  • Jan Hendriks, programmamanager
  • Wilma Hartman, programmaondersteuner
Wilma Hartman, de programmaondersteuner is bereikbaar op telefoonnummer 06 573 116 39 en via e-mail wilma.hartman@ascie.nl