PROGRAMMA SO-FUNCTIE IN TOEKOMSTPERSPECTIEF

ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

In het programma zijn meerdere vraagstukken samengebracht rond de SO-functie waarbij nadrukkelijk ook het vraagstuk van SO-toekomstperspectief werd meegenomen bij de planvorming. In het programmaplan zijn de SO-vraagstukken vertaald naar zeven actielijnen. Binnen elke actielijn waren concrete doelen, resultaten en opbrengsten geformuleerd. De volgende SO-vraagstukken zijn in het programma opgepakt en verder uitgewerkt:

Het geheel is beschreven in het programmaplan SOG-AZ (versie 3.0) en de notitie Einddoel voor Ogen SOG-AZ2, die ook te vinden zijn op de programmawebsite https://sog2025.nl.

WERKWIJZE

Het SOG-ZA programma bestaat uit actielijnen. Iedere actielijn is via een bespreeknotitie en startnotitie aan de slag gegaan. Afhankelijk van de doelstellingen per actielijn is deskreseach gedaan en zijn onderzoeken en pilots uitgevoerd. Per actielijn zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Iedere actielijn hanteerde een vaste werkwijze. Via een bespreeknotitie over de opgave per actielijn, een startnotitie over de aanpak en een beleidsnotitie met daarin de aanleiding, uitgangspunten, aanpak en de resultaten waaruit ook aanbevelingen zijn geformuleerd.


ACTIELIJNEN

04/05/2021

A | Anders werken

04/05/2021

B | Anders behandelen

04/05/2021

C | Anders kennisdelen

04/05/2021

D | Anders (be)sturen

04/05/2021

E | Anders organiseren

04/05/2021

F | Anders positioneren

04/05/2021

G | Anders opleiden