PROGRAMMA SO-FUNCTIE IN TOEKOMSTPERSPECTIEF

ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

De kijk op zorg en behandeling aan ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis, de samenleving wordt meer divers en complexe zorgvragen nemen toe. De behoefte aan meer flexibiliteit en responsiviteit groeit. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening en de beroepsbevolking neemt merkbaar af. Een beweging die overal speelt, maar sterker wordt ervaren in de zogenaamde krimp- en/of anticipeerregio’s. De regio Apeldoorn-Zutphen (AZ) kenmerkt zich de komende jaren als krimpregio.

Evenals elders blijven ook hier vacatures lange tijd onvervuld en is er binnen de zorg, die qua vraag als maar verder toeneemt, voor Kwetsbare doelgroepen en Ouderen een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde. Dit tekort neemt steeds verder toe en wordt ook in de regio AZ een steeds groter probleem. Bovenstaande is aanleiding voor het opzetten van het SOG-AZ programma. Om in de toekomst duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden, moet er iets veranderen.

MEERJARIG SOG-AZ PROGRAMMA

Het meerjarige SOG-AZ programma verkent de huidige werkwijze van de specialisten ouderengeneeskunde en beoogt daarmee een duurzaam toekomstperspectief te creëren voor deze specialistische doelgroep. Binnen het SOG-AZ programma zijn er zeven actielijnen opgesteld die ieder een aantal einddoelen hebben opgesteld. Afhankelijk van de doelstelling zal iedere actielijn een pilot uitvoeren of inhoudelijke discussietafels organiseren over de toekomstvisie met scenario’s op zowel bestuurlijk niveau als die van de SO’s zelf.


ACTIELIJNEN

04/05/2021

A | Anders werken

04/05/2021

B | Anders behandelen

04/05/2021

C | Anders kennisdelen

04/05/2021

D | Anders (be)sturen

04/05/2021

E | Anders organiseren

04/05/2021

F | Anders positioneren

04/05/2021

G | Anders opleiden