Rapporten en achtergrondartikelen

In deze bibliotheek vind je rapporten en achtergrondartikelen ten aanzien van ouderenzorg in toekomstperspectief.
De titels zijn beschikbaar als pdf-download


A dignified elderly care in Denmark (Healthcare Denmark)

De langdurige zorg moet anders (Trouw)

De ouderenzorg van morgen (Morgens)

Het ziekenhuis van morgen (Morgens)

Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen? (Kees Kraaijeveld)

Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië: op zoek naar bronnen voor duurzame vernieuwing (Ministerie VWS)

Ouderenzorg 2040 (Kwaliteit in Zorg)

Regionalisering: cruciaal voor de zorg van morgen (Morgens)

Smart Ideas for Elderly Care (Martin Zsarnoczky)

Toekomst van de lokale democratie (Roeland Stolk & Roel in ‘t veld)

Factsheet verblijfsduur verpleeghuizen 2010-2018 (Verenso)

Voortgangsrapportage actielijnen – regio Apeldoorn/Zutphen (Partners + Pröpper)