De technologie gaat verder, maar wij moeten aangeven wat we ermee willen / hoe we deze willen inzetten.
Wat gebeurt er als technologie meer over ons weet dan wijzelf?